Cặp Vợ chồng người Úc đầu tiên mua nhà tại Việt Nam

Một cặp vợ chồng người Australia đang chuyển hướng đầu tư tài sản của họ vào châu Á bằng cách trở thành nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên tận dụng quy định pháp luật mới được nới lỏng của Việt Nam về quyền sở hữu tài sản đối với người nước ngoài.

Xem